Det såg inte alls bra ut! Riktigt eländigt verkade det. Inte kunde det här vara något gott, så här kunde väl Gud ändå inte ha tänkt det, nog måste något ha blivit fel? Att föda i halm, i en ladugård, med bara en ovan man till hjälp – och första barnet också. Stackars liten, att bli född i en sån misär – och ändå:

Ända sedan Gud satte sin plan i verket har änglarna väntat, de har sett hur barnet, Guds barn, har växt i den unga kvinnans livmoder. De vet att detta otänkbara, att Gud själv som är större än allt, gör sig liten och sårbar, är den allra största kärleksgåva som någonsin givits. De har väntat och väntat och så äntligen sker det, barnet föds, Gud är på jorden som människa! Då bryter jublet ut, då kan de inte hålla sig längre. Ängeln som talar med herdarna hinner bara några ord innan sången överröstar honom och glädjen bubblar i universum!

När Gud låter sig födas jublar himlens alla invånare, men på jorden är det bara några få som vet, några herdar, Maria och Josef förstås, och så småningom de vise män som hittar dit på grund av stjärnan. Fler kunde ha vetat, men har inte på länge tänkt på vad Gud har lovat, så de missar alltihop, ser inte poängen i vad som sker. 

Och Gud växer. I det lilla barnet, den lilla plantan, pågår en tillväxt. Han växer till i vishet, hans karaktär utvecklas och han blir mer och mer den som Gud behöver för att åter ge människorna nyckeln till sitt rike. Till slut hämtar han ner riket till oss, när han besegrar döden. 

Kanske är ditt hjärta som stallet: ruffigt, slitet och smutsigt, kanske verkar det inte som om Gud någonsin skulle kunna göra något gott av ditt liv. Det gör inget. Han vill låta sig födas där idag, och allteftersom han får växa till kommer ditt hjärta att bli mer och mer likt hans eget. När hans kärleks ljus får lysa upp och avslöja dina spindelvävar, dina skräpsamlingar och allt det som du gömt undan, så dör din rädsla precis som sagornas troll spricker när solen går upp. Då vågar du bli sedd, rakt igenom, och när du är det kan du se andra med hans ögon – kärlekens ögon – utan att behöva vara rädd för att bli utnyttjad eller trampad på. 

I videon hör du ”Hans namn skall vara Underbar” från mitt album ”Stilla min själ”.

God Jul!