Sorg och glädje ligger varandra nära. Den som inte vågar känna djup sorg kan heller aldrig uppleva den allra ljusaste glädjen.

Efter min fars död för några veckor sedan har jag ”hört” den här sången dag och natt både i mitt huvud och mitt hjärta. Den uttrycker tilliten, vissheten om att Gud tar emot när jag faller, ända fram till min sista dag på den här jorden och hela evigheten därefter.

I Kristi kärlek, djup och stor
kan jag få vila i hans ord
Det skönaste som någon hört:
Gud med mig, Kristus i mig

När allt omkring mig faller ner
Kristi kors än hoppet ger
att trots allt ont jag levt och sett
Kristus själv har livet gett

O, du Guds lamm som gav ditt blod
av eget val gick på vår jord
du är den ende som gör fri
Gud med mig, Kristus i mig

I mörka tider är han där
när skuld och rädsla tungt jag bär
Då får jag lita på hans ord
och Kristus sitter vid mitt bord

O, du Guds lamm som gav ditt blod
av eget val gick på vår jord
du är den ende som gör fri
Gud med mig, Kristus i mig

Och när mitt hjärta slutar slå
all död besegrad- jag kan gå
och se hans ansikte så klart
I Jesu närhet är jag snart

O, du Guds lamm som gav ditt blod
av eget val gick på vår jord
du är den ende som gör fri
Gud med mig, Kristus i mig

Musik: Edwin Brown
Svensk text: Yvonne Östman

Lyssna till sången på Apple Music eller Spotify

 

Sorg och glädje ligger varandra nära. Den som inte vågar känna djup sorg kan heller aldrig uppleva den allra ljusaste glädjen. Efter min fars död har jag "hört" den här sången dag och natt både i mitt huvud och mitt hjärta. Den uttrycker tilliten, vissheten om att Gud tar emot när jag faller, ända fram till min sista dag på den här jorden och hela evigheten därefter.