Du är
en skimrande pärla
i Guds hand

en skatt
förberedd
av honom

När du
blivit mindre
än ingenting

när inte något
finns kvar

av stolthet
egen kraft
eller förtjänst

ligger du
som sandkornet
i en mussla

skyddas du
av hans hand

medan lagren
av pärlemor
läggs omkring dig
som en klädnad

varsamt blir du
skimrande hel
skyddad
som du var tänkt

och händerna
öppnas
i takt med tidens puls

bit för bit
tills hela den pärla
som är du
blir synlig

Du är
en skimrande pärla
i Guds hand

en skatt
förberedd
av honom