Jag har förlåtit – varför gör det då fortfarande ont?
Den frågan har tidvis varit min, den har också varit andras. 
 
Vid ett tillfälle då jag funderade och bad över hjärtats sår såg jag för mitt inre en scen med två män som högg ved. Den ene stod med yxan och klöv veden, den andre staplade den när den var huggen. Det bar sig inte bättre än att mannen med yxan råkade hugga den andre i foten. Naturligtvis blev han förtvivlad och bad om förlåtelse, vilket han också fick. Ändå måste mannen med såret i foten åka till sjukhus och sy ihop det och under läkningsperioden gjorde det fortfarande ont. 
 
Som det är med kroppens sår är det med hjärtats. Förlåtelsen är verklig och verksam så snart den är given, men hjärtats sår måste få sin tid för läkning.